Lån uten sikkerhet

Vurderinger som blir gjort av et kredittselskap i løpet av en kredittsjekk når du skal ta ett lån uten sikkerhet baserer seg på tidligere adferd og økonomiske forhold, nåværende inntekt og noen upåvirkelige faktorer som for eksempel alder. Noe av det som blir gjennomgått i en kredittsjekk, er risikoen for at søkeren ikke kommer til å betale for seg innenfor avtalte rammer. I tillegg ser kredittbyrået på sannsynligheten for at du kommer til å betale tilbake de pengene du har lånt, og sjansen for at du kommer til å pådra deg en eller flere betalingsanmerkninger i fremtiden.

Inntekten din er naturligvis også avgjørende, og faktorer som at man har hatt varierende inntekt de siste årene vil slå negativt ut på kredittscoren. Det kan også ha noe å si dersom du har byttet adresse hyppig og flyttet mye den seneste tiden. Alderen din spiller også en rolle, der unge søkere automatisk blir vurdert som større risikoer, og følgelig kan ende opp med en dårligere kredittscore enn de eldre søkerne. Stabilitet er med andre ord et nøkkelord i den totale vurderingen av en lånesøknad og av lånesøkeren. Uforutsigbarhet og sprik kan føre til at man får dårligere rammer i form av for eksempel høyere rente, eller at søknaden ikke blir innvilget i det hele tatt.